WIJZIGING SPOEDGEVALLENDIENST

Vanaf vrijdag 1 Juli 2022 wordt de spoedgevallendienst in de regio ondergebracht op een centrale locatie.

Adres : Tandarts Centrum Deventer 

              Brinkgreverweg 5 Deventer

Op deze locatie zullen tandartsen van Dental365 zorgdragen voor spoedeisende hulp buiten de reguliere openingstijden en gedurende vakanties van onze tandartspraktijk.

Vanaf september 2022 zal er in Apeldoorn ook een locatie geopend worden door Dental 365

voor spoedeisende hulp op zaterdagen en zondagen.

 

Wanneer er sprake is van spoedsituatie buiten de reguliere praktijkuren, belt u,net als voorheen, met onze tandartspraktijk. Via de telefoonbeantwoorder hoort u wat u moet doen om een afspraak te kunnen maken bij Dental 365 . 

Voor meer informatie over de diensten van Dental 365 zie website : http//dental 365.nl/

We vertrouwen erop dat hiermee de zorg voor uw gebit daarmee ten alle tijde gewaarborgd blijft.